FANDOM


關於蜀語的一切。 编辑

Hàm Nghi

Vua Việt Nam (chi tiết...)

Chân dung thông dụng của Hoàng đế Hàm Nghi.

Hoàng đế Đại Nam
Trị vì

2 tháng 8 năm 1884 – 1885

Tiền vị
Kế vị

Đồng Khánh

Thông tin chung
Thê thiếp

Marcelle Laloe

Hậu duệ
Tên húy

Nguyễn Phúc Ưng Lịch
Nguyễn Phúc Minh

Niên hiệu

Hàm Nghi (咸宜)

Thân phụ

Nguyễn Phúc Hồng Cai

Thân mẫu

Phan Thị Nhàn

Sinh

3 tháng 8 năm 1871
Huế, Đại Nam

Mất

14 tháng 1, 1944 (72 tuổi)
Alger, Algérie, Pháp

An táng

Làng Thonac, Vigeois,Dordogne, Pháp.